• เป็นบริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพิมพ์ใบผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินเฉพาะลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนนักศึกษา
Academic Year:
Semester:
 
 
**พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชาทางอินเทอร์เน็ต (Online Add-Drop) Click !!
ดาวน์โหลด Adobe Reader ที่นี่ (กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้) Click !!
วิธีการพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน ในแต่ละเบราว์เซอร์ Click !!