หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบในช่องที่มีเครื่องหมาย *

บัตรประชาชน

   

   

 * (ต่างชาติ ใช้เลขหมายหนังสือเดินทาง)

ชื่อ - นามสกุล

(ไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม)

   *


  

     

Copyright © 2012 Bangkok University, Computer Center. All Rights Reserved. v.06-12-2561. UMS-CLOUD /